PROPERTY MANAGEMENT

 

Property management is onze core business. Het zwaartepunt van onze werkzaamheden ligt op het beheer van onroerend goed. Tegen scherpe tarieven bieden wij property management op maat. Kenmerkend voor onze aanpak is onze betrokkenheid met de opdrachtgever, onze persoonlijke aandacht en onze onconventionele werkwijze.

 

Property Management zien wij als beheer van onroerend goed met grote betrokkenheid, zowel naar de opdrachtgever, de huurders, alsook alle facilitaire partijen. Natuurlijk op maat. U vraagt, wij organiseren. Wij doen dat door heel Nederland. Onze opdrachtgevers zijn institutionele beleggers en particulieren uit binnen- en buitenland. Skymark heeft de dagelijkse verantwoordelijkheid voor zo'n 35 vastgoedobjecten, waaronder kantoren, bedrijfsruimtes en winkelruimtes. Momenteel beheren wij in totaal voor ruim 400.000 m² aan vastgoed, van kleinschalige bedrijfsverzamelgebouwen tot grote kantoorcomplexen.

 

Ons dagelijkse mensenwerk zorgt voor een 'happy tenant'. Wij vinden dit belangrijk. De huurder dient serieus genomen

te worden. De menselijke benadering, dus dichtbij met direct contact. Wij zorgen ervoor met een korte responstijd.

Dagelijks, 24 uur per dag.

 

Beheer van (gedeeltelijk) leegstaande gebouwen tegen een aantrekkelijk tarief behoort tot de mogelijkheden. Ook bieden wij alternatieve oplossingen voor eventuele leegstand van een gebouw. Soms verrassend, qua oplossing en qua eenvoud.

TECHNISCH BEHEER

 

Technisch beheer is essentieel voor de instandhouding van uw onroerend goed. Wij zijn ons hier dagelijks van bewust.

En dat is merkbaar. Geen verrassingen over lopende zaken, die de eigenaar al lang had moeten weten. Wij zitten er dagelijks bovenop.

 

De technische staat van een gebouw is belangrijk voor de eigenaar. Daarom zorgen wij voor regelmatige aanwezigheid van onze mensen op alle gebouwen. Een rondgang langs de huurders, direct contact van de property manager en de huurders, zodat wij continu weten wat er speelt. Ook is het voor ons normaal om het gehele gebouw met installaties regelmatig te controleren. Wij willen weten hoe het gebouw erbij staat, maar ook of alle opgedragen werkzaamheden naar behoren uitgevoerd zijn. Wij controleren daarbij of de huurder het gehuurde correct in gebruik heeft en op de juiste wijze onderhoudt.

 

Jaarlijks stellen wij een meerjarenbudget op, met de gedachtegang van de opdrachtgever in ons hoofd. Dit is ons kader voor de maximale uitgaven om een gebouw, de installaties en andere voorzieningen in stand te houden. Wij zijn ons telkens bewust dat een gebouw enerzijds in optimale staat dient te zijn, en dat anderzijds de kosten zoveel mogelijk in lijn met het budget dienen te lopen. Voor ons is het de uitdaging om het beste uit een budget te halen, efficiënt uitgeven met een zo gunstig mogelijk (technisch) resultaat.

FINANCIEEL/ADMINISTRATIEF BEHEER 


Financieel beheer draait vooral om tijdige acties. Het versturen van de huurfacturen, per kwartaal, maandelijks of per jaar. De incasso van de huurpenningen en voorschotten op de servicekosten door middel van herinneringen met de juiste follow ups. Het afrekenen van de servicekosten, op basis van een correcte kostenallocatie. Maar ook het bijhouden van gerealiseerde kosten en het signaleren van overschrijdingen. Dit alles gebeurt door ons op het juiste gewenste tijdstip.

 

Uw debiteurenrisico wordt tot een minimum beperkt, omdat wij er bovenop zitten. Zowel met tijdige en adequate acties, als door onze contacten met de huurder. Omdat wij goed weten wat er speelt, kunnen wij sneller en beter anticiperen. Beheren is mensenwerk en dat vertaalt zich in minder problemen, een beter betalingsgedrag en daardoor een beter rendement. Voorbeelden genoeg.

 

Met onze eigen systemen kunnen wij op vrijwel iedere gewenste wijze rapporteren. Ook hier is maatwerk de standaard. In overleg met de opdrachtgever bepalen wij wat de specifieke informatiebehoefte is. Op basis daarvan wordt vastgelegd in welke format aan de opdrachtgever gerapporteerd zal worden. Wij leggen dus geen rapportagevorm op aan de opdrachtgever, maar omgekeerd. Andere reguliere administratieve werkzaamheden die wij verzorgen zijn: BTW-aangiftes, projectoverzichten, servicekostenafrekeningen, budgetbewaking, administratie van VvE's, jaarrekeningen, etc.

Door onze flexibiliteit is in principe alles mogelijk.

COMMERCIEEL BEHEER

 

Een huurovereenkomst is belangrijk, maar de inhoud ervan onderhouden is minstens zo belangrijk. Daarom vinden wij een 'happy tenant' zo belangrijk, voor de huurder, voor de verhuurder, en dus voor de continuïteit en uw rendement.

 

Kwaliteit zal zich hiermee uitdrukken in een waarde. Wij kennen onze huurders. Wij staan bijna dagelijks in contact met ze, afhankelijk van intensiteit van de relatie. Dit wordt ook wel 'relatiebeheer' genoemd. Wij geven inhoud aan dat beheer. Geen mooie praatjes met inhoudsloze beloftes. Wel follow-up, afspraken nakomen en zo nodig feedback.

 

Uiteraard hoort contractbewaking en het opstellen van huurovereenkomsten en allonges tot het beheerpakket. En als u nog geen gebruik maakt van een makelaar, nemen wij de contractverlengingen en -uitbreidingen op ons. In voorkomende gevallen worden externe makelaars door ons aangestuurd. Skymark fungeert dan als tussenpersoon voor de opdrachtgever.

© 2013 by Lowerfield Media -  All rights reserved.